Contacte

- Adresa: MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1
- Telefon: +(373-299) 2-54-92
- Email: admiterea@usch.md

Master

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

ADMITEREA 2019

Pentru înscriere la concursul de admitere la CICLUL II – STUDII SUPERIOARE DE MASTER, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte:

a) diploma de licenţă şi anexa/suplimentul în original;
b) certificatul medical-tip (forma 086-U), eliberat în anul admiterii;
c) copia după Buletinul de identitate cu fişa de însoţire (originalul se prezintă la depunerea actelor);
d) Extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii), legalizat de angajator;
e) copia după Adeverinţa de recrut sau Livretul militar (originalul se prezintă la depunerea actelor);
f) 6 fotografii, 3×4 cm;
g) chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

Candidații, deţinători ai diplomei de licenţă (sau diplomei studii superioare eliberate până la 1997) din alte domenii, sunt eligibili pentru concursul de admitere doar în cazurile:

a) când deţin înscrisul în suplimentul la diploma de licență sau certificatul ce atestă acumularea a 30 de credite de compensare a studiilor (minimul curricular inițial necesar);
b) când au depus în dosarul de admiterea Decalarația prin care se obligă să susțină minimul curricular pe parcursul anului I de studii.