Contacte

- Adresa: MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1
- Telefon: +(373-299) 2-54-92
- Email: admiterea@usch.md

Licenta

Anexa 1 la Regulamentul
privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență
pentru anul universitar 2018 – 2019,
în cadrul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
aprobat de Senatul USC la 21.06.2018, proces verbal nr. _08_

Perioadele de desfășurare a concursului de admitere
la studii în cilul I – studii superioare de licenţă

• Depunerea actelor – 16 – 28 iulie 2018
• Afișarea rezultatelor preventive (intermediare) – 31 iulie
• Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I – 01 – 03 august
• Afișarea rezultatelor finale și înmatricularea – 6 august 2018

Concursul suplimentar
pentru admiterea pe locurile rămase neocupate, se va desfășura în următoarele perioade:

Sesiunea repetată I de admitere
• Depunerea actelor – 07 – 13 august
• Afișarea rezultatelor preventive (intermediare) – 15 august
• Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I – 16 – 17 august
• Afișarea rezultatelor finale și înmatricularea – 20 august 2018

Sesiunea repetată II de admitere – doar în baza actelor depuse în original
• Depunerea actelor – 21 – 23 august
• Afișarea rezultatelor – 24 august
• Semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I – 24 august
• Înmatricularea – 24 august 2018