Contacte

- Adresa: MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1
- Telefon: +(373-299) 2-54-92
- Email: admiterea@usch.md

Licenta

 1. Înscrierea candidaților se desfășoară în sediul pentru Comisia de admitere (mun. Cahul, Piața Independenței 1).

 

 1. Înscrierea la concurs se face personal, pe baza buletinului de identitate (pașaportului) în original.

 

 1. Înscrierea la concurs se poate face, în numele candidatului, și de o altă persoană pe bază de procură.

 

 1. Candidații care participă la concursul de admitere în baza diplomei de studii superioare/de licență și optează pentru studii cu finanțare din buget, vor include în dosar o adeverință care confirmă modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), eliberată de instituția de învățământ superioară care au absolvit-o.

 

 1. Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la Comisia de admitere unde s-a făcut admiterea.

 

 1. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidații nu mai pot solicita schimbarea datelor din cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la cerere.

 

 1. Candidații care participă la concursul de admitere la studii superioare de licență se pot înscriere online prin completarea formularului de admitere plasat pe pagina proprie a USC: http://admiterea.usch.md/. Perioada de înscriere online este similară cu perioadele de organizare a sesiunilor, stabilite în art. 17 din prezentul Regulament.

 

 1. USC percepe de la candidați, în condițiile legii, o taxă de înscriere pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere, în cuantumul de 30 (treizeci) lei, aprobat de Senatul universitar. Sunt scutiți de plata taxei de înscriere:
 2. copiii rămași fără ocrotire părintească;
 3. copiii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor și practicarea profesiei în specialitatea aleasă;
 4. copiii cu ambii părinți cu grad de dizabilitate;
 5. copiii din familiile cu patru și mai mulți copii, aflați la întreținere;
 6. copiii din familiile de romi;
 7. candidații care s-au înscris online în concursul de admitere.

 

 1. Copiii personalului didactic și didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere în instituția respectivă.

 

 1. Scutirea de la plata taxelor de înscriere se va face de către Comisia de admitere în baza documentelor doveditoare prezentate de candidați și a informației despre înscrierile online.