Contacte

- Adresa: MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1
- Telefon: +(373-299) 2-54-92
- Email: admiterea@usch.md

Licenta

PROGRAME COMUNE DE STUDII TRANSFRONTALIERE

cu obținerea a două diplome 

admiterea în baza diplomelor de Bacalaureat

Depunerea actelor:  15 – 24 iulie 2019

 

Nr.

Specialitatea/ programul

Forma de învățământ

Durata studiilor

1. Limba și literatura engleză și franceză (Universitatea de Stat

„B. P. Hasdeu” din Cahul) + Limbi moderne aplicate (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați)

Zi 4
2. Business şi administrare (Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul) + Afaceri internaționale (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați) Zi 3
3. Inginerie și Management în Industria Alimentară (Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul) + Ingineria produselor alimentare (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați) Zi 4

 

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

 (în baza diplomelor de bacalaureat, colegiu, studii superioare de licenţă)

 

Sesiunea de bază:
Depunerea actelor – 29 iulie – 7 august 2019

Concursul suplimentar

(sesiunea repetată de admitere)

Depunerea actelor – 19 – 24 august 2019

 

 

Nr.

Specialitatea

Forma de învățământ

Durata studiilor

1. Limba şi literatura română şi engleză  Zi 4
2. Limba şi literatura română  frecv. redusă 4
3. Istorie Zi,

frecv. redusă

3

4

4. Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară Zi,

frecv. redusă

4

5

5. Administraţie publică Zi,

frecv. redusă

3

4

6. Contabilitate Zi,

frecv. redusă

3

4

7. Business şi administrare frecv. redusă 4
8. Drept Zi,

frecv. redusă

4

5

9. Informatică Zi 3
10. Inginerie şi management în construcția de mașini (automotive) Zi 4
11.  Servicii hoteliere, turism și agrement Zi 3

 

Condiţiile de admitere le puteţi consulta pe pagina web: www.usch.md 

Actele se depun pe adresa: or. Cahul, Piaţa Independenţei, nr. 1

Pentru informaţii suplimentare contactaţi-ne la tel.: 0 (299)  2-54-92