Contacte

- Adresa: MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1
- Telefon: +(373-299) 2-54-92
- Email: admiterea@usch.md

Master

APROBAT

de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al

Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul

la 01 iunie 2019, proces verbal nr. 27

 

 

 

VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII

pentru anul universitar 2019-2020,

pe programe,

 la ciclul II (studii superioare de MASTER)

 

 

Nr. d/o Domeniul general de studii Denumirea programului Unitatea de măsură, persoana Cuantumul taxei anuale, lei
Ciclul II  (studii superioare de master)
1. 011 Pedagogie și tehnologii educaționale interactive (cercetare) una 7500
2. 011 Tehnologii informaționale în instruire (profesionalizare) una 7500
3. 022 Lingvistică, literatură, deontologie (profesionalizare) una 7500
4. 022 Istorie: studii est-europene (profesionalizare) una 7500
5. 040 Administrația publică a colectivităților locale (profesionalizare) una 7500
6. 040 Integrarea europeană şi politica de vecinătate (profesionalizare) una 7500
7. 042 Drept administrativ (profesionalizare) una 7500
8. 042 Dreptul afacerilor (profesionalizare) una 7500
9. 042 Științe penale (profesionalizare) una 7500
10. 041 Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (profesionalizare) una 7500
11. 041 Gestiunea financiar – contabilă a afacerii (profesionalizare) una 7500

 

 

La momentul semnării contractului de studii se achită

50% din taxa anuală