Contacte

- Adresa: MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1
- Telefon: +(373-299) 2-54-92
- Email: admiterea@usch.md

Licenta

APROBAT

de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al

 Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul

la 01 iunie 2019, proces verbal nr. 27

 

 

VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII

pentru anul universitar 2019-2020,

pe specialități,

 

 la ciclul I (studii superioare de LICENȚĂ)

 

Nr.

d/o

Codul specialității Denumirea specialității

 

Unitatea de măsură,

persoana

Cuantumul taxei anuale, lei
zi f / r
Ciclul I (studii superioare de licenţă)
1. 0114.2/0114.1 Informatică şi Matematică una 7000 4050
2. 0114.8/0114.10.2 Limba şi literatura română şi franceză una 7000 X
3. 0114.8/0114.10.1 Limba şi literatura română şi engleză una 7000 X
4. 0114.8 Limba şi literatura română una X 4050
5. 0114.10.2/0114.10.1 Limba şi literatura franceză şi engleză una 7500 X
6. 0114.10.1/0114.10.2 Limba şi literatura engleză şi franceză una 7500 X
7. 0114.11/0114.15 Istorie şi Educaţie civică una 7000 4050
8. 0113.1/0112.1 Pedagogie în învăţământul primar şi Pedagogie preşcolară una 7000 X
9. 0111.3/0111.2 Psihopedagogie şi Pedagogie socială una 7000 4050
10. 0400.1 Administraţie Publică una 8500 4800
11. 0319.1 Asistența socială una 7000 4050
12. 0411.1 Contabilitate una 8500 4800
13. 0414.1 Marketing și logistică una 8500 4800
14. 0413.1 Business şi administrare una 8500 4800
15. 0412.1 Finanţe şi bănci una 8500 X
16. 0421.1 Drept una 8500 4800
17. 0613.4 Informatica una 7500 X
18. 0710.1 Inginerie şi management  în construcția de mașini (automotive) una 7000 X
19. 0710.1 Inginerie şi management în industria alimentară una 7000 X
20. 0710.1 Inginerie şi management în agricultură una 7000 X
21. 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement una 8500 X

 

zi – învăţământ de zi

f / r – învăţământ cu frecvenţă redusă

 

La momentul semnării contractului de studii se achită

50% din taxa anuală