Contacte

- Adresa: MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1
- Telefon: +(373-299) 2-54-92
- Email: admiterea@usch.md

Master

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

ADMITEREA 2020

Pentru înscriere la concursul de admitere la CICLUL II – STUDII SUPERIOARE DE MASTER, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte:

  1. diploma de licenţă şi anexa/suplimentul în original;
  2. copia după Buletinul de identitate cu fişa de însoţire (originalul se prezintă la depunerea actelor);
  3. copia certificatului de căsătorie (pentru persoanele al cărui nume din buletin nu coincide cu numele din diploma de licență)
  4.  copia după Adeverinţa de recrut sau Livretul militar (originalul se prezintă la depunerea actelor);
  5. fotografii format 3×4 cm -4 ;

Candidații, deţinători ai diplomei de licenţă (sau diplomei studii superioare eliberate până la 1997) din alte domenii, sunt eligibili pentru concursul de admitere doar în cazurile:

a) când deţin înscrisul în suplimentul la diploma de licență sau certificatul ce atestă acumularea a 30 de credite de compensare a studiilor (minimul curricular inițial necesar);
b) când au depus în dosarul de admiterea Decalarația prin care se obligă să susțină minimul curricular pe parcursul anului I de studii.