Contacte

- Adresa: MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1
- Telefon: +(373-299) 2-54-92
- Email: admiterea@usch.md

Licenta

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

ADMITEREA 2020

Pentru înscriere, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte:

  1. actul de studii, în original, cu anexa respectivă ;
  2. 4 fotografii 3×4 cm;
  3. Copia buletinului de identitate;
  4. Copia Adeverinței de recrut sau a livretului militar;