Contacte

- Adresa: MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1
- Telefon: +(373-299) 2-54-92
- Email: admiterea@usch.md

Licenta

Perioadele de desfășurare a concursului de admitere

la studii în cilul I – studii superioare de LICENŢĂ

Sesiunea de bază:

 

 1. La specialitățile/ programele comune de studii transfrontaliere:
 • Depunerea actelor – 27 iulie – 4 august 2020
 • Afișarea rezultatelor preventive (intermediare) – 7 august 2020
 • Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I – 8 – 18  august 2020 conform orarului cu accesul etapizat, cu repectarea cerintelor sanitaro-epidimiologice. Accesul in institutie va fi efectuat in masca de protectie, la intrare fiecare candidat este obligat sa accepte verificarea temperaturei corpului la intrarea in sediu.
 • Afișarea rezultatelor finale și înmatricularea – 20 august 2020
 1. La specialitățile/ programele de studii cu frecvență și cu frecvență redusă, cu excepția specialităților/programelor comune de studii transfrontaliere
 • Depunerea actelor – 27 iulie – 4 august 2020
 • Afișarea rezultatelor preventive (intermediare) – 7 august 2020
 • Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I – 8 – 18  august 2020 conform orarului cu accesul etapizat, cu repectarea cerintelor sanitaro-epidimiologice. Accesul in institutie va fi efectuat in masca de protectie, la intrare fiecare candidat este obligat sa accepte verificarea temperaturei corpului la intrarea in sediu.
 • Afișarea rezultatelor finale și înmatricularea – 20 august 2020

Concursul suplimentar

(sesiunea repetată de admitere)

pentru admiterea pe locurile rămase neocupate la specialitățile/programele de studii cu frecvență și cu frecvență redusă, cu excepția specialităților/programelor comune de studii transfrontaliere

 • Depunerea actelor – 24 – 26 august 2020
 • Afișarea rezultatelor preventive (intermediare) – 26 august
 • Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I – 28 – 29 august 2020 conform orarului cu accesul etapizat, cu repectarea cerintelor sanitaro-epidimiologice. Accesul in institutie va fi efectuat in masca de protectie, la intrare fiecare candidat este obligat sa accepte verificarea temperaturei corpului la intrarea in sediu.
 • Afișarea rezultatelor finale și înmatricularea – 29 august 2020