Contacte

- Adresa: MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1
- Telefon: +(373-299) 2-54-92
- Email: admiterea@usch.md

Master

În cazul înscrierii în ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare, candidaţii urmează să acumuleze 30 de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente programului de studii pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul curricular iniţial necesar.

Minimul curricular iniţial necesar pentru continuarea studiilor superioare în ciclul II la alt domeniu de formare profesională poate fi acumulat parţial sau integral, prin transferarea creditelor acumulate la discipline relevante programului de master, obţinute în perioada studiilor superioare de licenţă.

Minimul curricular iniţial necesar pentru continuarea studiilor superioare în ciclul II la alt domeniu de formare profesională poate fi obţinut în perioada studiilor superioare de licenţă, oferit de instituția de învățământ superior în regim extracurricular (în afara orarului de bază), la libera alegere a studentului, începând cu anul II de studii.

pentru detalii clic aici

Dacă doriți să aflați detali cu privire la minimul curricular inițial pentru fiecare program de master separat, urmați link-urile ce urmează

Domeniul general de studii 011 – Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogie şi tehnologii educaţionale interactive, (cercetare),

Tehnologii informaţionale în instruire, (profesionalizare),

Domeniul general de studii 022 – Ştiinţe Umanistice

Istorie, Studii est – europene (cercetare),

Istorie Studii est – europene, (profesionalizare)

Lingvistică. Literatură. Deontologie (profesionalizare)

Domeniul general de studii 040 – Ştiinţe Administrative

Integrare europeană şi politica de vecinătate (profesionalizare),

Administraţie publică a colectivităţilor locale (profesionalizare),

Domeniul general de studii 041 – Ştiinţe economice

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (profesionalizare),

Gestiunea financiar contabilă a afacerii (profesionalizare),

Domeniul general de studii 042 – Drept

Drept administrativ, (profesionalizare),

Dreptul afacerilor, (profesionalizare),

Ştiinţe penale, (profesionalizare),

Mai multe detalii cu privire la organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de master  afli în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la ciclul II – studii superioare de master