Contacte

- Adresa: MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1
- Telefon: +(373-299) 2-54-92
- Email: admiterea@usch.md

Licenta

  1. Înscrierea candidaților se desfășoară online.
  2. Candidații care participă la concursul de admitere în baza diplomei de studii superioare/de licență și optează pentru studii superioare de licență ciclul I, cu finanțare din buget, vor include în dosar o adeverință care va confirma modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), eliberată de instituția de învățământ superioară care au absolvit-o.
  3. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidații nu mai pot solicita schimbarea datelor din cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la cerere.
  4. Candidații care participă la concursul de admitere la studii superioare de licență se pot înscriere online prin completarea formularului de admitere plasat pe pagina proprie a USC: http://admiterea.usch.md/.