Contacte

- Adresa: MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1
- Telefon: +(373-299) 2-54-92
- Email: admiterea@usch.md

Master

la studii superioare de MASTERAT
pe locuri cu finanţare din buget şi cu taxa pentru studii
(în baza diplomelor de studii superioare de licenţă, studii superioare integrate)

Pedagogie şi tehnologii educaţionale interactive
Tehnologii informaţionale în instruire
Educație lingvistică și literară
Istoria spațiului sud-est european: studiu, metodologie și didactică
Lingvistică, literatură, deontologie
Administraţia publică a colectivităţilor locale
Integrare europeană şi politica de vecinătate
Ştiinţe penale
Antreprenoriat şi administrarea afacerilor
Gestiunea Financiar-Contabilă a Afacerii

Condiţiile de admitere le puteţi consulta pe pagina web: www.usch.md

Actele se depun pe adresa: or. Cahul, Piaţa Independenţei, nr. 1
Pentru informaţii suplimentare contactaţi-ne la tel.: 0 (299) 2-54-92