Contacte

- Adresa: MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1
- Telefon: +(373-299) 2-54-92
- Email: admiterea@usch.md

Master

APROBAT
de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al
Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul
la 07 iulie 2020, proces verbal nr. 07

 

VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII
pentru anul universitar 2020-2021,
pe programe, la ciclul II (studii superioare de master)

 

La momentul semnării contractului de studii se achită

50% din taxa anuală