Contacte

- Adresa: MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1
- Telefon: +(373-299) 2-54-92
- Email: admiterea@usch.md

Licenta

APROBAT

de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al

 Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul

 

 

 

VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII

pentru anul universitar 2020-2021,

pe specialități,

 

 la ciclul I (studii superioare de LICENȚĂ)

 

Nr. 

d/o

Codul specialității Denumirea specialității Unitatea de măsură, 

persoana

Cuantumul taxei anuale, lei
zi f / r
Ciclul I (studii superioare de licenţă)
1. 0114.8/0114.10.2 Limba şi literatura română şi franceză una 7000 X
2. 0114.8/0114.10.1 Limba şi literatura română şi engleză una 7000 X
3. 0114.8 Limba şi literatura română una X 4050
4. 0114.10.1/0114.10.2 Limba şi literatura engleză şi franceză una 7500 X
5. 0114.11/0114.15 Istorie una 7000 4050
6. 0113.1/0112.1 Pedagogie în învăţământul primar şi Pedagogie preşcolară una 7000 X
7. 0400.1 Administraţie Publică una 8500 4800
8. 0411.1 Contabilitate una 8500 4800
9. 0413.1 Business şi administrare una 8500 4800
10. 0421.1 Drept una 8500 4800
11. 0613.4 Informatica una 7500 X
12. 0710.1 Inginerie şi management  în construcția de mașini (automotive) una 7000 X
13. 0710.1 Inginerie şi management în industria alimentară una 7000 X

 

zi – învăţământ de zi

f / r – învăţământ cu frecvenţă redusă

La momentul semnării contractului de studii se achită

50% din taxa anuală