CALENDAR

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL DE STUDII 2023-2024

SESIUNEA DE BAZĂ:

La specialitățile/ programele de studii cu frecvență și cu frecvență redusă

  • Depunerea Dosarului de concurs: 24 iulie – 31 iulie 2023;
  • Afișarea rezultatelor intermediare: 1 august 2023;
  • Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I: 02 august – 04 august 2023;
  • Anunțarea rezultatelor finale – 07 august 2023.

SESIUNEA SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE:

Pentru admiterea pe locurile rămase neacoperite la specialitățile/programele de studii cu frecvență și cu frecvență redusă

• Depunerea actelor: 14 – 18 august 2023;
• Afișarea rezultatelor intermediare: 21 august 2023,
• Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I 22 – 24
august 2023;
• Anunțarea rezultatelor finale – 25 august 2023.

* Taxa de înscriere la studii este de: 95 de lei (se achită în momentul depunerii dosarului)