CALENDAR

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL DE STUDII 2024-2025

SESIUNEA DE BAZĂ:

La specialitățile/ programele de studii cu frecvență și cu frecvență redusă

  • Depunerea on-line a dosarului de concurs: 22 iulie – 29 iulie 2024;
  • Anunțarea rezultatelor intermediare: 1 august 2024;
  • Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I: 02 – 06 august 2024;
  • Afișarea rezultatelor finale – 09 august 2024.

SESIUNEA SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE:

Pentru admiterea pe locurile rămase neacoperite la specialitățile/programele de studii cu frecvență și cu frecvență redusă

• Depunerea on-line a dosarului de concurs: 10 – 14 august 2024;
• Anunțarea rezultatelor intermediare: 16 august 2024,
• Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I: 16 – 19 august 2024;
• Afișarea rezultatelor finale – 20 august 2024.

* Taxa de înscriere la studii este de: 100 de lei