CALENDAR

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL DE STUDII 2022-2023

SESIUNEA DE BAZĂ:

La specialitățile/ programele de studii cu frecvență și cu frecvență redusă

 • Depunerea Dosarului de concurs: 25 iulie – 02 august 2022;
 •  Afișarea rezultatelor intermediare: 3 august 2022;
 • Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru
  semestrul I: 4 august – 06 august 2022;
 • Anunțarea rezultatelor finale – 08 august 2022.

SESIUNEA SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE:

Pentru admiterea pe locurile rămase neacoperite la specialitățile/programele de studii cu frecvență și cu frecvență redusă

 • Depunerea actelor: 9 – 15 august 2022;
 • Afișarea rezultatelor intermediare: 16 august 2022,
 • Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru
  semestrul I 17 – 19 august 2022;
 •  Anunțarea rezultatelor finale – 23 august 2022.