ACTE NECESARE

Pentru înscrierela studiile superioare de licență, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte:
  • Copia buletinului de identitate;
  • Actul de studii, în original, cu anexă;
  • 4 fotografii 3×4 cm;
  • Bon de înscriere (se achită în  momentul depunerii actelor)

Actele se depun pe adresa: mun. Cahul, str. Independenței 1, Intrarea Principală, Hol

 Perioada de depunere a actelor: 19 iulie-30 iulie 2021

Orele de depunere a dosarelor: 

  • luni-vineri: 8.00-16.00
  • sâmbătă: 8:00-12:00