COMISIA DE ADMITERE

În scopul organizării Admiterii USC 2023 la studii superioare de licență (ciclul I) și studii superioare de masterat (ciclul II) se constituie Comisia de admitere în următoarea componenţă:

 1. Cornea Sergiu -rectorul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, președintele Comisiei de Admitere 
 2. Ghelețchi Ion, dr., prorector pe activitatea științifică și extracurriculară, secretarul Comisiei de Admitere.
 3. Grosu Liliana, dr. conf. univ., Decanul Facultăţii de Științe Umaniste și Pedagogice, membru.
 4. Ceclu Liliana, dr. conf.univ., Decanul Facultății de Economie, Inginerie și Științe Aplicate, membru
 5. Filipov Ina, asist. univ., Decanul Facultății de Drept și Administrație Publică, membru.
 6. Rumeus Iurie, dr., conf. univ., șef Catedră, Inginerie și Științe Aplicate, membru.
 7. Pușnei Irina, dr. conf. univ., șef Catedră de Limbi și Literaturi, membru.
 8. Blașcu Olesea, asist. univ., șef Catedră de Drept, membru.
 9. Se numește Comisia de examinare a contestărilor, în următoarea componenţă:
 10. Gîrneț Ilie, asist. univ., preşedinte
 11. Petcu Valeriana, dr. conf. univ., membru
 12. Ciudin Oxana, asist. univ., membru

III. Se numește componența secretariatului Comisiei de admitere, cu atribuţii de asistență tehnică, precum urmează:

 1. Frangopol Cătălina, specialist Relații cu publicul și absolvenții – responsabil organizare, informare și afișe.
 2. Gălan Tatiana, specialist Evidență și documentare a procesului de studii – responsabil verificarea dosarelor.
 3. Buga Estera, specialist Evidență și documentare a procesului de studii – responsabil semnarea contractelor și eliberarea bonurilor de plată pentru admitere.
 4. Gîrneț Elena, laborant, Facultatea Drept și Administrație Publică – primirea dosarelor.
 5. Cozma Viorica, secretară, Catedra de Drept – primirea dosarelor.
 6. Șișianu Liliana, secretară, Catedra Limbi și Literaturi – primirea dosarelor.
 7. Milici-Suverjan Gabriela, secretară, Catedra Istorie și Teoria Educației – primirea dosarelor.
 8. Tulba Sabrina, secretară, Catedra Inginerie și Științe Aplicate – primirea dosarelor.
 9. Gruia Elena, secretară, Catedra Științe Economice – primirea dosarelor.
 10. Secția Tehnologia Informației și Comunicații – gestiunea site-ului admiterii și e-admitere.
 11. Roșcan Tatiana, Secția Tehnologia Informației și Comunicații – gestiunea bazei de date.
 12. Terzi Petru, Secția Tehnologia Informației și Comunicații – gestiunea bazei de date.