VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII pentru anul universitar 2021-2022, pe specialități, la ciclul I (studii superioare de licență)

Nr.

d/o

Denumirea programului

Cuantumul taxei anuale, lei

zi

f / r

1.      

Limba şi literatura română şi franceză

7000

X

2.      

Limba şi literatura română

X

4050

3.      

Limba şi literatura engleză

7500

X

4.      

Istorie şi Educație civică

7000

4050

5.      

Istorie

7000

4050

6.      

Pedagogie în învățământul primar şi Pedagogie preșcolară

7000

X

7.      

Administrație Publică

8500

4800

8.      

Contabilitate

8500

4800

9.      

Business şi administrare

8500

4800

10.             

Drept

8500

4800

11.             

Informatica

7500

X

12.             

Inginerie şi management  în construcția de mașini (automotive)

7000

X

13.             

Inginerie şi management în industria alimentară

7000

X