VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII pentru anul universitar 2022-2023, pe specialități, la ciclul I (studii superioare de licență)

Nr.

d/o

Denumirea programului

Unitatea de măsură,

persoana

Cuantumul taxei anuale, lei

zi

f / r

1.       

Limba şi literatura română

una

8000

6400

2.       

Limba şi literatura engleză

una

8500

6800

3.       

Istorie şi Educație civică

una

8000

6400

4.       

Pedagogie în învățământul primar şi Pedagogie preșcolară

una

8000

6400

5.       

Administrație Publică

una

9500

7600

6.       

Contabilitate

una

9500

7600

7.       

Business şi administrare

una

9500

7600

8.       

Drept

una

10000

8000

9.       

Informatica

una

8500

X

10.   

Inginerie şi management  în construcția de mașini (automotive)

una

8000

X

11.   

Inginerie şi management în industria alimentară

una

8000

X

zi – învățământ de zi

f/r – învățământ cu frecvență redusă