VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII pentru anul universitar 2023-2024, pe specialități, la ciclul I (studii superioare de licență)

Studenți autohtoni

Nr.

d/o

Codul specialității

Denumirea programului

Unitatea de măsură,

persoana

Cuantumul taxei anuale, lei

zi *

f/r **

Ciclul I (studii superioare de licență)

1.  

0114.8

Limba și literatura română

una

8500

6800

2.  

0114.10.1

Limba și literatura engleză

una

9500

X

3.  

0114.11

Istorie

una

8500

6800

4.  

0114.11/0114.15

Istorie și Educație civică

una

8500

6800

5.  

0113.1/0112.1

Pedagogie în învățământul primar şi Pedagogie preșcolară

una

8500

6800

6.  

0400.1

Administrație Publică

una

10000

8000

7.  

0411.1

Contabilitate

una

10000

8000

8.  

0413.1

Business și administrare

una

10000

8000

9.  

0421.1

Drept

una

10500

8400

10.          

0613.4

Informatica

una

9500

X

11.          

0710.1

Inginerie și management  în construcția de mașini (automotive)

una

9000

X

12.          

0710.1

Inginerie şi management în industria alimentară

una

9000

X

Notă: Taxele de studii sunt valabile și pentru studenții din România si Ucraina.

 

* – învățământ cu frecvență

** – învățământ cu frecvență redusă