Admitere | USC
SPECIALITĂȚI
ACTE NECESARE
 • Cererea de înscriere la concursul de admitere;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Actul de studii, în original, cu anexă;
 • 4 fotografii 3×4 cm;
 • Bon de înscriere (se achită în  momentul depunerii actelor)
CALENDAR

SESIUNEA DE BAZĂ:

La specialitățile/ programele de studii cu frecvență și cu frecvență redusă

 • Depunerea actelor – 19 — 30 iulie 2021;
 • Afișarea rezultatelor intermediare – 3 august 2021
 • Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I – 4 august –  10 august 2021
 • Anunțarea rezultatelor finale – 12 august 2021

SESIUNEA SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE:

Pentru admiterea pe locurile rămase neacoperite la specialitățile/programele de studii cu frecvență și cu frecvență redusă

 • Depunerea actelor — 23 – 26 august 2021
 • Afișarea rezultatelor intermediare – 28 august 2021
 • Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I – 30  august 2021
 • Anunțarea rezultatelor finale – 30 august 2021
CONTACTE