VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII pentru anul universitar 2021-2022, pe programe, la ciclul II (studii superioare de MASTER)

Nr. d/o

Denumirea programului

Cuantumul taxei anuale, lei

1.      

Pedagogie și tehnologii educaționale interactive (cercetare)

7500

2.      

Tehnologii informaționale în instruire (profesionalizare)

7500

3.      

Educație lingvistică și literară (profesionalizare)

7500

4.      

Istoria spațiului sud-est european: studiu, metodologie și didactică (profesionalizare)

7500

5.      

Administrația publică a colectivităților locale (profesionalizare)

7500

6.      

Integrarea europeană şi politica de vecinătate (profesionalizare)

7500

7.      

Drept administrativ, Științe penale (profesionalizare) – anul I (2 semestre)

7500

Drept administrativ, Științe penale (profesionalizare) – anul II (1 semestru)

3750

8.      

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (profesionalizare)

7500

9.      

Gestiunea financiar — contabilă a afacerii (profesionalizare)

7500