VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII pentru anul universitar 2022-2023, pe programe, la ciclul II (studii superioare de master)

Nr. d/o

Denumirea programului

Unitatea de măsură, persoana

Cuantumul taxei anuale, lei

1.       

Pedagogie și tehnologii educaționale interactive (cercetare)

una

9000

2.       

Tehnologii informaționale în instruire (profesionalizare)

una

9000

3.       

Educație lingvistică și literară (profesionalizare)

una

9000

4.       

Istoria spațiului sud-est european: studiu, metodologie și didactică (profesionalizare)

una

9000

5.       

Administrația publică a colectivităților locale (profesionalizare)

una

9000

6.       

Integrarea europeană și politica de vecinătate (profesionalizare)

una

9000

7.       

Științe penale (profesionalizare) – anul I (2 semestre)

Științe penale  (profesionalizare) – anul II (1 semestru)

una

9000

 

4500

8.       

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (profesionalizare)

una

9000

9.       

Gestiunea financiar – contabilă a afacerii (profesionalizare)

una

9000