VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII pentru anul universitar 2023-2024, pe programe, la ciclul II (studii superioare de master)

Studenți autohtoni

Nr. d/o

Domeniul general de studii

Denumirea programului

Unitatea de măsură, persoana

Cuantumul taxei anuale, lei

Ciclul II  (studii superioare de masterat)

1.  

011

Pedagogie și tehnologii educaționale interactive (cercetare)

una

9500

2.  

011

Tehnologii informaționale în instruire (profesionalizare)

una

9500

3.  

011

Educație lingvistică și literară (profesionalizare)

una

9500

4.  

011

Istoria spațiului sud-est european: studiu, metodologie și didactică (profesionalizare)

una

9500

5.  

040

Administrația publică a colectivităților locale (profesionalizare)

una

9500

6.  

040

Integrarea europeană și politica de vecinătate (profesionalizare)

una

9500

7.  

042

Științe penale (profesionalizare) – anul I (2 semestre)

Științe penale  (profesionalizare) – anul II (1 semestru)

una

9500

 

5000

 

8.  

041

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (profesionalizare)

una

9500

9.  

041

Gestiunea financiar – contabilă a afacerii (profesionalizare)

una

9500

 

Notă: Taxele de studii sunt valabile și pentru studenții din România si Ucraina.