ADMITEREA 2022
Locuri vacante
LICENȚĂ

Nr.

d/o

Denumirea programului

Locuri vacante

buget

Locuri vacante contract

 

Zif/rZif/r
1.Limba şi literatura română11106
2.Limba şi literatura engleză00 
3.Istorie şi Educație civică6015
4.Pedagogie în învățământul primar şi Pedagogie preșcolară

 

0

 

0

 

5

 

0

5.Administrație Publică073
6.Contabilitate082
7.Business şi administrare0114
8.Drept070
9.Informatica10
10.Inginerie şi management  în construcția de mașini (automotive)0

 

6

 

11.Inginerie şi management în industria alimentară0

 

7

 

 

 

Total

 

18

 

1

 

52

 

20

  MASTER

Nr.

d/o

Denumirea programuluiLocuri vacante buget

Locuri vacante

contract

1.Pedagogie și tehnologii educaționale interactive (cercetare)00
2.Tehnologii informaționale în instruire (profesionalizare)10
3.Educație lingvistică și literară (profesionalizare)100
4.Istoria spațiului sud-est european: studiu, metodologie și didactică (profesionalizare)20
5.Administrația publică a colectivităților locale (profesionalizare)06
6.Științe penale (profesionalizare)07
7.Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (profesionalizare)06
8.Gestiunea financiar – contabilă a afacerii (profesionalizare)09
 Total 1322