Admiterea 2023 locuri vacante buget

ADMITEREA 2023

Locuri vacante

LICENȚĂ

Nr.

d/o

Denumirea programului

Locuri vacante

buget

Zi

f/r

1.      

Limba şi literatura română

10

0

2.      

Limba şi literatura engleză

4

3.      

Istorie şi Educație civică

8

0

4.      

Pedagogie în învățământul primar şi Pedagogie preșcolară

7

0

5.      

Administrație Publică

6.      

Contabilitate

7.      

Business şi administrare

8.      

Drept

9.      

Informatica

20

10.  

Inginerie şi management  în construcția de mașini (automotive)

4

11.  

Inginerie şi management în industria alimentară

0

Total

53

0

*La toate specialitățile mai sunt disponibile locuri cu achitarea taxei de studii

MASTER

Nr.

d/o

Denumirea programului

Locuri vacante buget

1.       

Pedagogie și tehnologii educaționale interactive (cercetare)

10

2.       

Tehnologii informaționale în instruire (profesionalizare)

15

3.       

Educație lingvistică și literară (profesionalizare)

4

4.       

Istoria spațiului sud-est european: studiu, metodologie și didactică (profesionalizare)

14

5.       

Administrația publică a colectivităților locale (profesionalizare)

6.       

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (profesionalizare)

7.       

Gestiunea financiar – contabilă a afacerii (profesionalizare)

 

Total

43

 

*La toate specialitățile mai sunt disponibile locuri cu achitarea taxei de studii