VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII

pentru anul universitar 2024-2025, pe specialități, la ciclul I (studii superioare de licență)  Studenți autohtoni

Nr.

d/o

Codul specialității

Denumirea programului

Unitatea de măsură,

persoana

Cuantumul taxei anuale, lei

zi

f/r

Ciclul I (studii superioare de licență)

1.  

0114.8

Limba și literatura română

una

9000

8000

2.  

0114.10

Limba engleză

una

10000

X

3.  

0114.11/0114.15

Istorie și Educație civică

una

9000

8000

4.  

0113.1/0112.1

Pedagogie în învățământul primar și Pedagogie preșcolară

una

9000

8500

5.  

0400.1

Administrație Publică

una

10000

9500

6.  

0411.1

Contabilitate

una

10000

9500

7.  

0413.1

Business și administrare

una

10000

9500

8.  

0421.1

Drept

una

11000

10000

9.  

0613.4

Informatica

una

10000

X

10.          

0710.1

Inginerie și management  în construcția de mașini (automotive)

una

9500

X

11.          

0710.1

Inginerie și management în industria alimentară

una

9500

X

Taxele sunt valabile și pentru studenți din Romania si Ucraina.

zi – învățământ de zi

f/r – învățământ cu frecvență redusă

VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII

pentru anul universitar 2024-2025, pe programe, la ciclul II (studii superioare de master) – Studenți autohtoni

Nr. d/o

Domeniul general de studii

Denumirea programului

Unitatea de măsură, persoana

Cuantumul taxei anuale, lei

Ciclul II  (studii superioare de masterat)

1.  

011

Pedagogie și tehnologii educaționale interactive ( profesionalizare )

una

10000

2.  

011

Tehnologii informaționale în instruire (profesionalizare)

una

10000

3.  

011

Educație lingvistică și literară (profesionalizare)

una

10000

4.  

011

Istoria spațiului sud-est european: studiu, metodologie și didactică (profesionalizare)

una

10000

5.  

040

Administrația publică a colectivităților locale (profesionalizare)

una

10000

6.  

041

Antreprenorial și administrarea afacerilor (profesionalizare)

una

10000

7.  

041

Gestiunea financiar – contabilă a afacerii (profesionalizare)

una

10000

VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII

pentru anul universitar 2024-2025, pe specialități, la ciclul I (studii superioare de licență) – Studenți străini

Nr.

d/o

Codul specialității

Denumirea programului

Unitatea de măsură,

persoana

Cuantumul taxei anuale, lei

zi

f /r**

MDL

EURO*

MDL

EURO*

Ciclul I (studii superioare de licență)

1.        

0114.8

Limba și literatura română

una

40066

2080

36060

1875

2.        

0114.10

Limba engleză

una

40066

2080

X

X

3.        

0114.11/0114.15

Istorie și Educație civică

una

40066

2080

36060

1875

4.        

0113.1/0112.1

Pedagogie în învățământul primar și Pedagogie preșcolară

una

40066

2080

36060

1875

5.        

0400.1

Administrație Publică

una

40066

2080

36060

1875

6.        

0411.1

Contabilitate

una

40066

2080

36060

1875

7.        

0413.1

Business și administrare

una

40066

2080

36060

1875

8.        

0421.1

Drept

una

40066

2080

36060

1875

9.        

0613.4

Informatica

una

40066

2080

X

X

10.    

0710.1

Inginerie și management  în construcția de mașini (automotive)

una

40066

2080

X

X

11.    

0710.1

Inginerie și management în industria alimentară

una

40066

2080

X

X

         

Plata se va efectua ca echivalentul valorii taxei stabilite în MDL conform ratei de schimb BNM la ziua achitării. 

zi – învățământ de zi

f/r – învățământ cu frecvență redusă

VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII

pentru anul universitar 2024-2025, pe programe, la ciclul II (studii superioare de master) – Studenți străini

Nr. d/o

Domeniul general de studii

Denumirea programului

Unitatea de măsură, persoana

Cuantumul taxei  anuale

MDL

EURO*

Ciclul II  (studii superioare de masterat)

1.       

011

Pedagogie și tehnologii educaționale interactive (profesionalizare )

una

42069

2188

2.       

011

Tehnologii informaționale în instruire (profesionalizare)

una

42069

2188

3.       

011

Educație lingvistică și literară (profesionalizare)

una

42069

2188

4.       

011

Istoria spațiului sud-est european: studiu, metodologie și didactică (profesionalizare)

una

42069

2188

5.       

040

Administrația publică a colectivităților locale (profesionalizare)

una

42069

2188

6.       

041

Antreprenoriat și administrarea afacerilor (profesionalizare)

una

42069

2188

7.       

041

Gestiunea financiar – contabilă a afacerii (profesionalizare)

una

42069

2188

*    Plata se va efectua ca echivalentul valorii taxei stabilite în MDL conform ratei de schimb BNM la ziua achitării.